وبلاگ تخصصی.تحلیلی بازیگری (زنگی)

صحنه چه می تواند گفت به هنگامی که از بازی و بازیگر تهی است؟(احمد شاملو)

شنبه 22 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 11:51

رزومه کاری

سوابق هنری


رضاغریب زاده دریایی


دانشجوی بازیگری

بازی در نمایشهای: ماه بانو- میثم تمار- قصه آنشب ماه و پریمهدیسماءیک ساز و دو کوک

آژیربی صداکجاست بابایی که... – دیرابوتصفردرجه زیرصفردرگرماوین رازسربه مهر

وقتی این یکی بود اون یکی نبود- ازجنس خاکمعراجرویاهای خلیج فارس- عاشقیت یک مرغ - مقاومت - کاریزنو- غرغشه در فرکانس دوخت 

بازی در سریال: به سوی سیمرغمسافرسحر- بهار و بارون- سایه روشناز همین خاک -

بازی در فیلم : سیاره خورده شده- کنسرت سگ

ساخت فیلم کوتاه : زیر تابوت- رستگاری در یک دقیقه

طراحی صحنه و لباس نمایش های: میثم تمارمعراجگل اندامخنده ماهی

طراحی حرکات نمایش های: معراجگل اندامخنده ماهی- کشف برای زنده ماندن..

طراحی موسیقی نمایشهای: معراجسه ماهیازجنس خاکبزرگ مهربونشب چهاردهم- تمدن در جزیره

کارگردانی نمایشهای: معراجشب واقعهبه همین سادگیچهارده مروارید - وقتی این یکی بود اون یکی نبود. هنگامه ایی که آسمان شکافت- کشف برای زنده ماندن.وین راز سر به مهر


پژوهش در زمینه رقص و ترانه ها و آواهای شادی و عزا محلی در آیین های مقدس اصیل بومی زادگاه خود هرمزگان

پژوهش در زمینه برقع روبند حجاب زنان منطقه جنوب ایران 

شناخت آنتومی بدن دررقص و تاثیر آن در اجتماع

تاسیس گروه تئاتر معلولین در بندرعباس در سال 1385

بازیگری سوم ازجشنواره استانی سال77

بازیگری سوم از جشنواره کوتاه استانی سال78

بازیگری دوم ازجشنواره کوتاه استانی سال79

بازیگری اول ازجشنواره استانی سال83

مقام سوم گروهی از جشنواره معلولین بین المللی مهرآیین86

اجرای عمومی نمایش شب واقعه در شهرستان قم 87

کارگردانی اول از جشنواره منطقه ایی معلولین خلیج فارس 88 و کار برگزیده به جشنواره بین المللی مهرآیین89

بازیگری دوم از جشنواره ماه استانی سال89

بازیگری دوم از جشنواره استانی فجر 89

کارگردانی سوم از جشنواره استانی فجر89

شرکت در دهمین دوره فستیوال حرکتی هند2011

حضور در ورک شاپ بازیگر و بدن (نیکول سیلور- اسکاوتا- سلو پسا- لخا تاندون-برتابرمودز) در کشور هند2011

کارگردانی دوم از جشنواره استانی فجر90

شرکت در فستیوال و نمایشگاه  دوسالانه دوسلدورف آلمان 2012

شرکت درجشنواره استانی فجر91 

بازیگری اول از جشنواره بسیج ۹۱

شرکت در سی و یکمین جشنواره بین المللی فجر