وبلاگ تخصصی.تحلیلی بازیگری (زنگی)

صحنه چه می تواند گفت به هنگامی که از بازی و بازیگر تهی است؟(احمد شاملو)

 

 

برای اطلاعات بیشتر به قسمت لینک های روزانه مراجعه کنید.